RGCC - Výskumné genetické centrum

RGCC- VÝSKUMNÉ GENETICKÉ CENTRUM, je vedúcim laboratóriom, ktoré ako prvé na svete poskytuje bezzákrokové služby na diagnostiku rakoviny. Na vypracovaní diagnostikovania sa spolupodieľal Prof.Dr.Sebestény Andor, výskumník CRUK (Britský Ústav na výskum rakoviny).

Jednoduchá a rýchla detekcia citlivosti na lieky, alternatívne prípravky a génové mapovanie rakovinových buniek v krnom obehu z jednej vzorky krvi. V prípade záujmu o bližšie informácie a o vyšetrenie nás kontaktujte na director@provitex.sk


Dr. ANDOR SEBESTÉNY hon.prof., B.V.Sc.Dipl. Bact. MRCVS píše o sebe:

Môj otec pochádzal z mesta Gyula zo šestnásťdetnej roľníckej rodiny. Maturoval na benediktínskom gymnáziu v Ostrihome, po získaní právnického titulu pracoval na Maďarskej pošte ako úradník. Oboch svojich synov dal vychovávať tiež u benediktínov. Maturoval som v roku 1949, kedy bolo budapeštianske benediktínske gymnázium už rok zoštátnené pod názvom Gymnázium Mihálya Fazekasa. Kvôli svojmu pôvodu a výchove som sa žiaľ nedostal na vysnívanú Lekársku univerzitu, podarilo sa mi však dostať na Veterinárnu univerzitu, kde uchádzačov „nekádrovali“. Na začiatku tretieho študijného roku ma zatkli kvôli študentskému sprisahaniu, z desiatich rokov, na ktoré ma odsúdili, som 5 rokov strávil vo väzení a v uhoľnej bani na nútených prácach. Z väzenia ma vyslobodila Októbrová revolúcia v posledných dňoch októbra. Kvôli mojej účasti v boji proti sovietskej okupácii a rokom, ktoré som mal ešte stráviť vo väzení (za čo som sa neskôr stal členom Rádu Vitéz) som na Vianoce, kedy bol už akýkoľvek odpor beznádejný, utiekol do Anglicka, kde som svoje štúdiá veterinárneho lekárstva ukončil na univerzite v Bristole a získal cenu Glaxu ako najlepší študent ročníka.

Po štyroch rokoch praxe na vidieku ma v roku 1964 do hlavného pracovného pomeru zamestnala Imperiálna nadácia pre výskum rakoviny v Londýne (ICRF), ako veterinárny dozor laboratórnych zvierat. Počas mojej práce som na londýnskej univerzite získal diplom z infektológie a mikrobiológie, pretože som to potreboval k zisteniu a objasneniu príčin infekcií, ktoré v tom čase zabíjali veľké množstvo zvierat. Toto som počas nasledujúcich rokov systematicky vykonával pomocou v tom čase ešte málo známej metódy SPF (zbavenie sa patogénov sterilnou sekciou), ktorú som si špeciálne upravil aj rozvinul, a získal som zdravé, patogénne alebo bezpatogénne zvieratá. V osemdesiatych rokoch som medzi prvými zorganizoval Etický výbor nášho inštitútu, za dobré životné podmienky našich pokusných zvierat. Pozvali sme aj členov miestnych ochranárov zvierat, aby si osobne prehliadli podmienky, v akých žijú naše zvieratá, a aby sme si vymenili názory, na čo reagovali umiestnením bomby pod moje auto vo večerných hodinách. Na uplatňovanie zákona o ochrane laboratórnych zvierat z roku 1986 som organizoval semináre a poskytoval konzultácie k žiadostiam o povolenia. O týchto prácach, ako aj o výsledkoch spolupráce s ďalšími kolegami sa zrodilo asi 30 článkov, a v súčasnosti o nich dvojjazyčne prednášam na Veterinárnej univerzite Szent István v Budapešti ako čestný (honorary) profesor vied o laboratórnych zvieratách.

PUBLICATIONS BY ANDOR SEBESTENY BVSc Dip Bact. MRCVS (22+8)
(AS as main author underlined)

 1. Inguinal Hernias in White Hamsters (1967) J.Inst Anim Technology
 2. Wall Shelving Systems for Rodent Cages (1968) Lab. Anim
 3. Syrian Hamsters; Chapter in Handbook of Laboratory Animals (1968)
 4. Punchcard System for Postmortem Recording (1969) J. Inst Anim Techn
 5. Pathogenicity of Intestinal Flagellates in Mice (1969) Lab. Anim
 6. Production of Nude Mice from Homozygous Parents (1970) J. Inst Anim. Techn
 7. Fire Risk Free Anaesthesia of Rodents with Halothane (1971) Lab. Anim
 8. A Case of Torsion of the Uterius in a Rabbit (1972) Lab. Anim
 9. Spont. Mam. Tums. in C3H Avy Mice; Virus Structures (1972) Lab. Anim
 10. Abscesses of Bulbourethral Glands due to Past pneumotropica (1973) Lab. Anim.
 11. Unidirectional Surgical Isolator for Hysterectomy of Mice ((1973) Lab. Anim.
 12. Variation in Pasteurella pneumotropica (1973) J. Med Microbiology
 13. Apparent Spontaneous Candida tropicalis Infection in mouse (1974) Lab. Anim.
 14. Transmission of Intestinal Flagellates Between Mice and Rats (1974) Lab. Anim.
 15. Hepatitis & Brain Lesions due to MHV with Wasting in Nudes(1974) Lab. Anim.
 16. Diseases of Guinea pigs (1976) Vet Record
 17. Obstruction of Duodenum of Rabbit after hairball treatment (1977) Lab.Anim.
 18. Isolation of carboxyphilic Type 19 Pneumococcus from G. Pigs (1978) Lab. Anim
 19. Transmission of Spironucleus/Giardia from Hamsters to Mice (1979) Lab. Anim
 20. Demyelination /Wasting with Polyoma Infection in Nude Mice (1980) Lab. Anim.
 21. Paralytic Disease in Nude Mice with Polyoma Virus Infection (1983) J gen Virol.
 22. Lipid keratopathy/Atheromatosis in SPF Rabbits due to Diet (1985) Lab. Anim.
 23. Human Xenograft Metastases/Ascites in Beiges (1985) in Workshop Report (IDA)
 24. Microbiol. Standardisation of Rodents for Aging (1991) Chapter in Neurobiology of Aging
 25. Microbiologically Monitored Fumigation of a newly Built SPF Unit 1992) Lab. Anim.
 26. Exptal. Dermatophylosis in Murine Models of Immunodeficiency (1993) REMVPT
 27. Colitis failure in T-Cell Receptor Deficient. Germ Free Mice. (1997) Am. J. of Path.
 28. Lab. Animal Vet; The early Years. (2004 ?) ESLAV Briefing
 29. Rabbit Diet Problems (2004 ) ESLAV Briefing
 30. Experiences with Vit K Levels in Rodents (2005) ESLAV Briefing