Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 
Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (DIČ), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Všetky údaje získané od zákazníkov užíva spoločnosť PROVITEX-Výskumná spoločnosť onkologických a imunitných ochorení s.r.o. výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť PROVITEX-Výskumná spoločnosť onkologických a imunitných ochorení s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.
 
Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.
 
Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.
 
Ak sa Kupujúci rozhodne vymazať e-mail z rozosielacej databázy, môže o jeho vymazanie požiadať predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. O vymazaní e-mailovej adresy bude Kupujúci informovaný.
 
Využívaním internetového obchodu www.provitex.sk Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.