Reklamačný poriadok

ZÁRUČNÁ DOBA

Do dátumu vyznačeného na obale.